Правила носіння орденів, медалей, орденських стрічок і стрічок медалей на планках та інших відзнак на військовій формі одягу

1. З парадною формою одягу носять:

Дозволяється носити за власним бажанням:

Носіння інших знаків у вигляді орденів та медалей заборонено.

2. Нагороди розміщують:

3. Нагороди на колодках (стрічках), які носяться з лівого боку грудей (крім ордена “Золота Зірка”, ордена Держави та звання Герой України), розміщують горизонтальними рядами у порядку старшинства, починаючи з вищої. В одному ряду не може бути більше п’яти нагород при ширині стрічки 28 мм та не більше чотирьох при ширині стрічки 35 мм. Кількість рядів може бути не більше трьох.

4. Нагороди, які носяться з правого боку грудей, розміщують горизонтальними рядами (не більше 3 нагород) від центру грудей до краю у порядку старшинства, починаючи з вищої. При цьому умовні центри знаків нагород повинні бути на одному рівні. Відстань між рядами 10-15 мм. Нагороди вирівнюються по верхньому зрізу кишені в центрі (мал. 2 додатка 3). У верхньому ряду не може бути більше нагород, ніж у нижньому. За наявності заохочувальних відомчих відзнак двох і більше ступенів — носиться тільки відзнака вищого ступеня. Відстань між нагородами 3 мм (мал. 2 додатка 3).

5. Колодки (стрічки) нагород у верхньому ряду вирівнюють за верхніми краями колодок (стрічок) нижнього ряду зліва направо у порядку старшинства, починаючи з вищої.

6. Зірки орденів України носять з лівого боку грудей нижче знаків нагород на колодках (стрічках).

7. Знаки орденів України, які носяться на шийних стрічках, розміщують таким чином, щоб кільце, через яке проходить стрічка, знаходилося безпосередньо на вузлі краватки або трохи нижче нього. Стрічка повинна знаходитися під коміром сорочки. Одночасно дозволяється носити не більше двох знаків орденів на шийних стрічках, причому знак одного ордена може частково прикривати знак іншого.

8. Орден “Золота Зірка”, орден Держави та звання Герой України носять з лівого боку грудей вище інших державних нагород України. При цьому знак ордена може частково прикривати колодки (стрічки) інших нагород. За наявності обох орденів їх розміщують у порядку часу нагородження.

9. Порядок носіння державних нагород України та відзнак Президента України:

На шийній стрічці:

На лівому боці грудей:

На лівому боці грудей нижче нагород на колодках (стрічках):

На правому боці грудей:

Для ордена “Золота Зірка”, ордена Держави та звання Герой України, ордена “За заслуги”, відзнаки Президента України — ювілейної медалі “25 років незалежності України” передбачені мініатюри, які носять замість знака та зірки відповідного ордена (медалі) і розміщують з лівого боку грудей. Для відзнак Президента України “За участь в антитерористичній операції” та “За гуманітарну участь в антитерористичній операції” передбачені значки, які носять замість відзнаки і розміщують з лівого боку грудей.

Мініатюри ордена “Золота Зірка”, ордена Держави та звання Герой України носяться на парадно-вихідному (повсякденному) кітелі (тужурці), форменці (фланельці) і розташовуються вище планок орденських стрічок та стрічок медалей.

Носіння мініатюр передбачено на цивільному костюмі.

10. Нагрудний знак “Ветеран війни — учасник бойових дій” розташовується з правого боку грудей і розміщується вище державних нагород і відомчих відзнак. За їх відсутності — на їх місці.

11. Порядок носіння заохочувальних відзнак Міністерства оборони України:

12. Інші відзнаки Міністерства оборони України у вигляді медалей носять з лівого боку грудей і розміщують у такій послідовності:

Пам’ятний нагрудний знак Міністерства оборони України “Служба шифрованого зв’язку і режиму секретності Збройних Сил України” розташовується після почесних (пам’ятних) нагрудних знаків начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України.

Пам’ятний нагрудний знак “Воїн-миротворець” носять по центру на бантовій складці лівої нагрудної кишені на парадній, парадно-вихідній, повсякденній формах одягу. На тужурці, форменці (фланелівці) — нижче нагород або планок орденських стрічок та стрічок медалей на відстані 15-20 мм.

Пам’ятний нагрудний знак “5 років Збройним Силам України” носять по центру на бантовій складці лівої нагрудної кишені на парадній, парадно-вихідній, повсякденній формах одягу. На тужурці — нижче нагород або планок орденських стрічок та стрічок медалей.

За наявності у військовослужбовця пам’ятних нагрудних знаків “Воїн-миротворець” та “5 років Збройним Силам України” носиться один з них за власним бажанням військовослужбовця.

13. Порядок носіння почесних (пам’ятних) нагрудних знаків начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України:

14. Почесний нагрудний знак начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України “Слава і честь” носять з правого боку грудей.

15. Інші почесні (пам’ятні) нагрудні знаки начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України носять з лівого боку грудей і розміщують у такій послідовності:

16. Порядок носіння заохочувальних відзнак Головного управління розвідки Міністерства оборони України визначається відповідними положеннями Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

17. Порядок носіння почесних (пам’ятних) нагрудних знаків командувачів видів Збройних Сил України:

18. Порядок носіння заохочувальних відзнак інших міністерств і відомств України та заохочувальних відзнак органів місцевої влади визначається відповідними положеннями.

19. Пам’ятні нагрудні знаки військових частин розташовуються у порядку нагородження.

20. У разі одночасного носіння нагород Організації Об’єднаних Націй, Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору нагороди Організації Об’єднаних Націй розміщують перед нагородами Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору за часом нагородження.

21. З повсякденною формою одягу замість орденів, медалей, відзнак та нагрудних знаків, якщо це передбачено відповідними положеннями, на кітелі, тужурці, форменці носять орденські стрічки та стрічки медалей, відзнак і нагрудних знаків на планках на лівій стороні (мал. 6, 7 додатка 3).

При носінні двох і більше орденських стрічок і стрічок медалей на планках вони закріплюються в один ряд на загальній планці від центру грудей до краю. Стрічки, які не вміщаються на одній планці, переносяться на другу і так далі та прикріплюються нижче першої.

В одному ряду орденських стрічок і стрічок медалей на планках може бути не більше п’яти при ширині стрічки 28 мм та не більше чотирьох при ширині стрічки 35 мм. Кількість рядів — не більше трьох.

У разі наявності заохочувальних відомчих відзнак двох і більше ступенів носиться стрічка тільки відзнаки вищого ступеня.

22. На пальті зимовому, на куртці зимовій, плащі демісезонному, пуловері, джемпері, сорочці, а також на робочій формі одягу орденські стрічки, стрічки медалей на планках та нагрудні знаки носити заборонено.

23. Нагрудний знак про закінчення військового навчального закладу носять по центру на бантовій складці правої нагрудної кишені, на кітелі військовослужбовців-жінок, тужурці — на правому боці на відстані 70 мм від верхнього кута лацкану. У разі наявності у військовослужбовця нагрудних знаків двох і більше військових навчальних закладів носять тільки один нагрудний знак останнього закладу (мал. 1-7 додатка 3).

24. Нагрудний знак про закінчення військового ліцею дозволяється носити справа від нагрудного знака про закінчення вищого військового навчального закладу. На камуфльованій куртці нагрудний знак про закінчення військового ліцею розміщується над правою нагрудною кишенею так, щоб його нижній край торкався нагрудного знака з прізвищем та знаходився по центру кишені.

Нагрудний знак про закінчення цивільного вищого навчального закладу (університету, інституту) дозволяється носити у разі відсутності нагрудного знака про закінчення вищого військового навчального закладу.

25. Дозволяється носити державні та відомчі нагороди іноземних держав, нагород Організації Об’єднаних Націй, Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору, якщо військовослужбовець не нагороджений хоча б однією державною нагородою України, відзнакою Президента України або відомчими відзнаками міністерств і відомств України.

26. Нагрудний знак парашутиста дозволяється носити на правій кишені по центру зліва від нагрудного знака про закінчення вищого військового навчального закладу (мал. 1, 2, 5-8 додатка 3). Інші особисті відзнаки дозволяється носити на бантовій складці лівої кишені.

27. Нагрудний знак “Класний фахівець” для військовослужбовців офіцерського складу та прапорщиків (мічманів) видів ЗСУ носиться:

28. Нагрудний знак “Класний фахівець” для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України носиться:

29. Нагрудний знак “Відмінник Збройних Сил України” носять:

30. Нагрудний знак “Класний фахівець” для військовослужбовців строкової служби носять:

За наявності нагрудного знака “Відмінник Збройних Сил України” нагрудний знак розміщується після нього.

31. Нагрудний знак “Воїн-спортсмен” носять:

на кітелі — на правій нагрудній кишені після нагрудного знака про закінчення навчального закладу;

на тужурці — з правого боку грудей після нагрудного знака про закінчення навчального закладу;

на камуфльованій куртці — над правою нагрудною кишенею так, щоб його нижній край торкався нагрудного знака з прізвищем;

на форменці та фланелівці — з правого боку грудей.

32. Носіння військовослужбовцями ЗСУ на військовій формі одягу державних нагород України, відзнак Президента України, заохочувальних відзнак Міністерства оборони України, почесних (пам’ятних) нагрудних знаків начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України та інших нагрудних знаків, які не увійшли в цей розділ, визначатиметься окремими нормативно-правовими актами у міру їх затвердження.

33. Забороняється носіння нагород, не передбачених пунктом 1 цього розділу.

Начальник Головного
управління розвитку
та супроводження
матеріального забезпечення
Збройних Сил України
полковник

Д.О. Марченко

Додаток 1
до Правил носіння військової форми
одягу та знаків розрізнення
військовослужбовцями Збройних Сил
України та ліцеїстами військових ліцеїв

МАЛЮНКИ
військової форми одягу

Додаток 2
до Правил носіння військової форми
одягу та знаків розрізнення
військовослужбовцями Збройних Сил
України та ліцеїстами військових ліцеїв

МАЛЮНКИ
знаків розрізнення до військової форми одягу

Додаток 3
до Правил носіння військової форми
одягу та знаків розрізнення
військовослужбовцями Збройних Сил
України та ліцеїстами військових ліцеїв

МАЛЮНКИ
розташування на військовій формі одягу нагород та іншої символіки

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.